ÚKZÚZ

Legislativní informace

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin ukládá provozovatelům internetových obchodů povinnost zpřístupnit jejich zákazníkům (alespoň prostřednictvím internetu) informace o: - zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU; - zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty; (tyto informace naleznete v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 – viz následující odkaz)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=CS - vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech   (tyto informace naleznete v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/2019) Pro bližší informace navštivte www.UKZUZ.cz

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 824 e-shop systém banan.cz